Hướng dẫn cách khắc phục tình trạng reg GA không thành công làm kênh bị tắt kiếm tiền * Reg gà ko thành công thường có những vấn đề sau : +> Trùng thông tin +>. Đang thao tác giữa chừng thì bị lag, lỗi, vào reg lại không được.. Cách khắc phục như sau