Category: Phần Mềm

Phần mềm phóng to ảnh Inkscape

Inkscape là một thay thế miễn phí cho các chương trình vẽ đồ họa thương mại như CorelDraw và Adobe Illustrator. Phần mềm được trang bị tất cả các công cụ có liên quan từ bút thư pháp đến các họa tiết chuyên nghiệp, do đó bạn có thể thiết kế biểu trưng, ​​áp phích